• Breaking News

  Sunday, November 22, 2015

  Kokasan adadadin shekarun kowane daga cikin Annabawan Allah kuwa?

  ADADIN YAWAN SHEKARUN KOWANE DAGA CIKIN ANNABAWA A DUNIYA.

  Adam (A.S) - shekaru 1000
  Nuhu (A.S) - shekaru 950
  Shuaib (A.S) - shekaru  882
  Saleh (A.S) - shekaru 586
  Zakaria (A.S) - shekaru 207
  Ibrahim (A.S) - shekaru 195
  Sulaiman (A.S) - shekaru 150
  Ismail (A.S) - shekaru 137
  Yakub (A.S) - shekaru 129
  Musa (A.S) - shekaru 125
  Ishak (A.S) - shekaru 120
  Harun (A.S) - shekaru 119
  Yusuf (A.S) - shekaru 110
  Isa (A.S) - shekaru 95
  ANNABI MUHAMMAD (S.A.W) shekaru 63
  Idan nayi kuskure to don Allah a gyara mani cikin shekarun dana fada kasan dan adam ajazi ne nagode.

  No comments:

  Post a Comment